W roku akademickim 2016/17 pracownicy Katedry Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej opublikowali 4 książki monograficzne oraz szereg artykułów w periodykach punktowanych. W tym czasie ukazały się także dwa numery czasopisma "Panoptikum" oraz jeden numer rocznika "Przezrocze". Efektownym zamknięciem roku kalendarzowego była zaś międzynarodowa sesja naukowa